Hem Övrig information

Övrig information

Råd om hantering

 • Häll aldrig upp äpplena! Det skadar alla äpplen, men särskilt de svenska eftersom de har ett tunt skall som inte vaxas eller behandlas med något efter skörd. Skadorna syns först efter någon dag och då måste du plocka mer. Alltså dubbel förlust, mer arbete och mer svinn!
 • Äpplen som inte finns ute i affären hör hemma i kylrummet. Hela tiden! Några timmar i rumstemperatur förkortar ett äppelliv högst avsevärt och du får sämre kvalitet i fruktdisken och dessutom mindre vikt att sälja och tjäna pengar på.
 • Ta bort dåliga äpplen ur disken. Äpplen som har legat för länge ute i butiken och börjar se tråkiga ut ska tas bort. Det lönar sig med en fräsch disk som tilltalar kunderna.
 • Om äpplena ska exponeras i låda, låt dem ligga i sin egen. I Jordbruksverkets regler för butiker står det att: ”Produkter som i detaljistled exponeras i lådor får bara säljas i originalemballaget”. Detta gäller även returlådor.

När kommer de olika sorterna?

Hur miljövänliga är svenska äpplen?

Svenska äpplen produceras med mindre kemiska växtskyddsmedel

Svenska äpplen produceras med mindre kemiska växtskyddsmedel än äpplena i t ex Frankrike och Nya Zeeland. Inverkan från äppelodlingen är minst i Sverige, både på jord, vatten och på oss människor. ¹

Svenska äpplen kräver mindre energi

Genom att studera hur mycket energi som går åt för att odla och distribuera äpplen från olika länder, får man en bra bild av hur stor inverkan äpplen från olika länder har på miljön. Detta är gjort av Magnus Stadig i rapport nr 683 2001 från SIK.

 • Äpplen från Nya Zeeland kräver 5,5-7,5 gånger så mycket energi, som svenska äpplen.
 • Äpplen från Frankrike kräver 1,7 gånger så mycket energi som de svenska.

Den största skillnaden ligger i transporten. ¹

1. SIK Rapport No 683 2001, Life cycle assessment of apple production – case studies for Sweden, New Zeeland and France by Magnus Stadig

Integrerad Produktion (IP)

Alla fruktodlare inom Äppelriket odlar enligt reglerna för Integrerad Produktion. Därför finns Svenskt Sigill-märket på våra äpplen.

svensktsigill

Integrerad Produktion (IP) är ett odlingssystem som och innebär att största hänsyn skall tas till miljön, samtidigt som odlingen skall vara ekonomisk. Detta innebär bl.a. att gödsling, bevattning, bekämpning av skadedjur och sjukdomar, endast sker efter dokumenterat behov. I nya planteringar används motståndskraftiga sorter mot sjukdomar och skadedjur.

Rent praktiskt i odlingen innebär det bland annat att:

 • Odla frukt med ett minimum av jordbrukskemikalier
 • Kontrollera förekomsten av såväl nytto- som skadeinsekter
 • Endast sätta in åtgärder när fastställda tröskelvärden överskridits
 • Prognoser och varningssystem ligger till grund för bekämpning av svampsjukdomar
 • Näringstillförsel sker efter jord- och bladanalyser
 • Bästa skördetidpunkt bestäms genom mognadstester av frukterna
 • Vid nyplantering används motståndskraftiga och sjukdomsresistenta sorter.
 • Alla åtgärder skall dokumenteras samt kontroll ske att riktlinjer för IP följes. Kontrollen utförs av auktoriserade kontrollanter.

Läs mer: www.svensktsigill.se

Vilken sort ska jag välja?

Vilken sort är bäst till äppelkaka?

Äppelkaka:
Transparent Blanche, Alice, Gravensteiner, Signe Tillisch, Aroma, Ingrid Marie, Kim

Sallad:
Alice, Discovery, Gravensteiner, Summerred, Signe Tillisch, Aroma, Cox Orange, Gloster, Ingrid Marie, Kim, Mutzu,

Grytor:
Alice, Gravensteiner, Signe Tillisch, Summerred, Kim

Mos:
Transparente Blanche, Gravensteiner, Signe Tillisch, Aroma, Kim

Ätfrukt:
All frukt är ätfrukt. Förr i tiden sa man att vissa sorter var matäpplen och andra ätäpplen. Möjligen kan man säga att t ex Belle de Boskoop, som har ett ganska grovt skal och en påtaglig syra, passar bäst som matäpple, men annars är de allra flesta äppelsorter både matäpplen och ätäpplen. T ex Gravenstein som är Rolls Royce-äpplet att göra äppelkaka på, är ju fantastiskt gott att äta som det är. Samma sak med Signe Tillisch som är lika gott att äta, som det är fantastiskt till äppelmos.

Klicka här för utskrift i A4-format.

Lämna ett svar