Det är just nu oroligt väder i södra Sverige och under torsdagen (26 juni) drog det fram ett oväder med regn, åska och hagel. Hagel är ett problem för alla odlare vid denna årstid och skadorna på de små karten, som nu växer fram beror på hur hagelkornen ser ut. Hårda, stora och kantiga hagelkorn innebär ofta skador som är  väldigt omfattande med hål i skalet. Är hagelkornen mjuka och blöta blir skadorna ofta mer begränsade. Just nu håller vi på att inventera och skapa oss en uppfattning om hur omfattande skadorna är. Många odlare har fått hagelskador men vi hoppas att det är i mindre omfattning så att man kan handgallra bort de skadade karten nu.