Vi söker ekonomiassistent

Ekonomiassistent sökes Äppelriket är ett odlarägt företag, med 90 medlemmar som säljer sin frukt under varumärket Äppelriket. Cirka 60 % av all svenskproducerad frukt säljs av Äppelriket. Ett normalår säljer Äppelriket cirka 12 – 14 miljoner kilo frukt odlad i Skåne, Blekinge och Södra Småland. Äppelriket satsar på framtiden och har en målsättning att volymen […]

Industridoktorandtjänst

Industridoktorandtjänst – Svenska äpplen året om, ny teknik och nya metoder anpassade för svenska äpplesorter och svenska förhållanden Unikt tillfälle för dig som vill arbeta och forska samtidigt inom ett mycket spännande område, långtidslagring av äpple. Regeringen har gett SLU i uppdrag att utlysa och samordna 10 industridoktorandtjänster som ett led i den svenska livsmedelsstrategin. […]